Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko
ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 
W STAROSTWIE POWIATOWYM
 
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany  Pan
 
   
Łukasz Wisowaty
 
 
zamieszkały:  Skarżysko - Kamienna
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Łukasz jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica               w Skarżysku – Kamiennej oraz studentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach  na kierunku Politologia. Od 2007 r. pracuje na stanowisku dziennikarz w Tygodniku Skarżyskim – STARPRESS  Sp. z o.o. w Starachowicach. Szeroko udokumentował swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi i efektywność w pisaniu projektów i wniosków dofinansowywanych ze środków zewnętrznych m.in. ze stowarzyszeniem „Nasz Bór” oraz Skarżyskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich.
W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, procedur administracyjnych, przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz dokumentów strategicznych  powiatu, a także dostępnych programów unijnych.  Wykazał się predyspozycjami i umiejętnościami, które gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Wysoko oceniono jego cechy osobowości, które zgodnie z opisem stanowiska pracy są wymagane od pracownika.
 W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskał najwyższą liczbę możliwych do zdobycia punktów tj. 123 punkty na 125  możliwych do zdobycia.
Pan Łukasz Wisowaty spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
 
 
Przewodniczący Komisji
 
Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (23 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (23 lutego 2015, 16:13:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1672