Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor ds. Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko
Inspektor ds. Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 
W STAROSTWIE POWIATOWYM
 
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana  Pani 
 
   
Kinga Sadza
 
zamieszkały:  w Skarżysku - Kamiennej
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Kinga Sadza posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. Ukończyła wyższe studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomii
i Administracji w Kielcach na kierunku Zarządzanie Regionem i Usługami Publicznymi. Ukończyła szereg szkoleń, w tym: zarządzanie zasobami ludzkimi, zamówienia publiczne, wdrażanie systemu usprawniania procesów zarządzania w JST, profesjonalna obsługa klienta itp. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, przepisów ustawy          o działalności leczniczej oraz ustawy o pomocy społecznej. Wykazała się predyspozycjami
i umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań. Wysoko oceniono jej cechy osobowościowe, które zgodnie z opisem stanowiska są wymagane od pracownika.
W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała najwyższą liczbę możliwych do zdobycia punktów tj. 89 punktów na 100 możliwych do zdobycia.
Pani Kinga Sadza spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji
 
Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (23 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (23 lutego 2015, 14:57:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1810