Informacja o wyniku naboru na stanowisko -Podinspektor ds. Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko
Podinspektor ds. Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
 
W STAROSTWIE POWIATOWYM
 
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
 
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana  Pani 
 
   
Ilona Sadkowska
 
zamieszkała:  w Skarżysku - Kamiennej
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Ilona Sadkowska ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku biologia
w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studia podyplomowe      z informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Posiada dwuletni staż pracy
w administracji.  Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej. Na zadawane przez komisję pytania udzielała wyczerpujących  odpowiedzi. Zarówno jej cechy osobowościowe, jak                i umiejętności gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, wymaganych zgodnie z opisem stanowiska pracy.
W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała najwyższą liczbę możliwych do zdobycia punktów tj. 96 punktów na 100 możliwych do zdobycia.
Pani Ilona Sadkowska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.
 
 
                                                                       Przewodniczący Komisji
 
                                                                           Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (23 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (23 lutego 2015, 14:54:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1551