INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor w Biurze Obsługi Interesanta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:


Pani Kaja Anioł zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

     Pani Kaja Anioł spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dobrze oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki. 
    W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała 100 na 100 możliwych do zdobycia punktów. Pani Kaja Anioł została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.……………………………..(data, podpis osoby upoważnionej)

metryczka


Wytworzył: Karina Wiśniewska (16 lutego 2024)
Opublikował: Karina Wiśniewska (16 lutego 2024, 10:28:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 293