INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Inspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:


Pani Aleksandra Kotańska zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Kotańska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dobrze oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki. W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała 125 na 125 możliwych do zdobycia punktów. Pani Aleksandra Kotańska została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.
 …………………………….. 
(data, podpis osoby upoważnionej)


metryczka


Wytworzył: Karina Wiśniewska (16 lutego 2024)
Opublikował: Karina Wiśniewska (16 lutego 2024, 10:23:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200