INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:


Pani Izabela Piętak zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Izabela Piętak spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dobrze oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata. Podejmując decyzję o wyborze komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydata oraz doświadczenie zawodowe zdobyte podczas dotychczasowej pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym. W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała 150 na 150 możliwych do zdobycia punktów. Pani Izabela Piętak została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.


                                                                                    ……………………………
                                                                          (data, podpis osoby upoważnionej)

metryczka


Wytworzył: Karina Wiśniewska (5 lutego 2024)
Opublikował: Karina Wiśniewska (5 lutego 2024, 12:55:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336