INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko

Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:
Pani Milena Orynek

zamieszkała: w BliżynieUzasadnienie dokonanego wyboru:Pani Milena Orynek spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dobrze oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata.

Podejmując decyzję o wyborze komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydata, w tym doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w administracji samorządowej.

W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała
97 na 100 możliwych do zdobycia punktów. Pani Milena Orynek została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.
                                                                                                             ……………………………..

  (data, podpis osoby upoważnionej)

metryczka


Wytworzył: Karina Wiśniewska (5 lutego 2024)
Opublikował: Karina Wiśniewska (5 lutego 2024, 12:48:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286