Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszy Referent w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:


Pan Mateusz Kuroś 
zamieszkały: Bliżyn

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Mateusz Kuroś posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku geodezja i kartografia. Pan Mateusz Kuroś spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dobrze oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata. W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskał 74 na 75 możliwych do zdobycia punktów. Pan Mateusz Kuroś został pozytywnie oceniony przez komisję rekrutacyjną i wybrany na w/w stanowisko.


..................................................
(data, podpis osoby upoważnionej)

Informacja o wyniku naboru (195kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kinga Sadza (15 stycznia 2024)
Opublikował: Kinga Sadza (15 stycznia 2024, 11:29:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 343