INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

Pani Anna Szymańska zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Szymańska posiada wykształcenie, jest absolwentką wyższej Szkoły Biznesu             i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunku Geodezja
i Kartografia. Pani Anna Szymańska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dobrze oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata. Podejmując decyzję o wyborze komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydata oraz doświadczenie zawodowe zdobyte  m.in. podczas pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym. W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała 100 na 100 możliwych do zdobycia punktów. Pani Anna Szymańska została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.
           
                                                               ……………………………
                                                 (data, podpis osoby upoważnionej)

metryczka


Wytworzył: Karina Wiśniewska (3 października 2023)
Opublikował: Karina Wiśniewska (3 października 2023, 13:08:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368