Informacja o wyniku naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn .:"Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego"Informacja o wyniku naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży transportu kolejowego, w dziedzinie: Eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu
 
Zarząd Powiatu Skarżyskiego informuje, że w związku z procesem wyłaniania podmiotu branżowego, na podstawie ogłoszonego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych zostało wybrane:
 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej
Odział w Radomiu
Ul. prof. W Krukowskiego 1
26-600 Radom
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej
spełniło wymagania niezbędne pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań.
 
 
                                                       ……………………………
                                                                                         (data, podpis osoby upoważnionej)
 

Informacja o naborze (305kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Cisowska (11 września 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (12 września 2023, 14:19:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220