Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:


Pani Paulina Nowak

zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pani Paulina Nowak spełniła wymagania niezbędne pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnie oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Podejmując decyzję o wyborze komisja wzięła także pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydatki, zdobyte podczas pracy w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała 124 punkty na 125 możliwych do zdobycia punktów. Pani Paulina Nowak została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.                                                       ……………………………

                                                    (data, podpis osoby upoważnionej)metryczka


Wytworzył: Kinga Sadza (1 września 2023)
Opublikował: Kinga Sadza (1 września 2023, 12:31:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249