INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko

Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:Pani Agnieszka Wiktoria Nowak - Stachera

zamieszkała: w Skarżysku-KamiennejUzasadnienie dokonanego wyboru:Pani Agnieszka Wiktoria Nowak – Stachera spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dobrze oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata.

Podejmując decyzję o wyborze komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydata oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas dotychczasowej pracy na stanowisku geodeta w firmie geodezyjnej

W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała 72 na 75 możliwych do zdobycia punktów. Pani Agnieszka Nowak - Stachera została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.


                                                                                                        ……………………………..

(data, podpis osoby upoważnionej)metryczka


Wytworzył: Karina Wiśniewska (16 sierpnia 2023)
Opublikował: Karina Wiśniewska (16 sierpnia 2023, 15:04:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357