INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Referent w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko

Referent w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr

W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:
Pani Monika Białek

zamieszkała: w Skarżysku-KamiennejUzasadnienie dokonanego wyboru:Pani Monika Białek posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Społecznej Akademii Nauk w Kielcach na kierunku zarządzanie.

Pani Monika Białek spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dobrze oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata.

Podejmując decyzję o wyborze komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydata oraz doświadczenie zawodowe zdobyte podczas dotychczasowej pracy w Zespole ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr w Starostwie Powiatowym.

W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała 75
na 75 możliwych do zdobycia punktów. Pani Monika Białek została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.

  
                                                 ……………………………..
                                      (data, podpis osoby upoważnionej)metryczka


Wytworzył: Karina Wiśniewska (8 sierpnia 2023)
Opublikował: Karina Wiśniewska (8 sierpnia 2023, 12:53:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479