Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko

Podinspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:Pan Marek Romanowski

zamieszkały: w Skarżysku-Kamiennej


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Pan Marek Romanowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo.

Pan Marek Romanowski spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dobrze oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata.

Podejmując decyzję o wyborze komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydata oraz doświadczenie zawodowe zdobyte podczas dotychczasowej pracy w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym.

W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskał 116 na 125 możliwych do zdobycia punktów. Pan Marek Romanowski został pozytywnie oceniony przez komisję rekrutacyjną i wybrany na w/w stanowisko.


…………………………

(data, podpis osoby upoważnionej)metryczka


Wytworzył: Kinga Sadza (30 maja 2023)
Opublikował: Kinga Sadza (30 maja 2023, 13:55:05)

Ostatnia zmiana: Kinga Sadza (30 maja 2023, 14:11:10)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 372