INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Młodszy Referent w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:


Pani Patrycja Stęplowska zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Patrycja Stęplowska posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku geodezja i kartografia. Pani Patrycja Stęplowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej dobrze oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki. W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała 122 na 125 możliwych do zdobycia punktów. Pani Patrycja Stęplowska została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.                                                                   ……………………………..
                                                      (data, podpis osoby upoważnionej) 
                                             

metryczka


Wytworzył: Kinga Sadza (17 kwietnia 2023)
Opublikował: Karina Wiśniewska (18 kwietnia 2023, 11:39:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 418