Nabór specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi- etap 8


Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn.: „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” ogłasza nabór na specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci/uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz konsultacje dla rodziców: psycholog, pedagog,  logopeda, oligofrenopedagog. Spotkania konsultacyjne odbywać się będą w placówkach oświatowych do których program jest dedykowany. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wyłonienia 1-2  specjalistów z wymaganej dziedziny do realizacji zadania. O rodzaju przydzielonych poszczególnym specjalistom placówek i liczbie godzin - decyduje ogłaszający po zakończeniu i rozstrzygnięciu naboru. 
 
Kryteria wyboru kandydatów:
- wymagane wykształcenie z wyżej wymienionych specjalizacji
- dobrze widziana znajomość środowiska lokalnego i placówki objętej wsparciem SCWEW
- minimum 5 lat praktyki
- mile widziana praktyka zawodowa w placówce objętej wsparciem SCWEW
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
- CV,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- oświadczenia kandydata,
- klauzula informacyjna
winny być własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia  12.04.2023 r.  pod adresem:
 
Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na specjalistę w zakresie pracy i wspierania dzieci/uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi i ich rodzin”.

 
WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 
Czas realizacji zadania – kwiecień – czerwiec 2023 roku.
Kryterium wyboru- kwalifikacje specjalistów.
Forma zatrudnienia- umowa zlecenie.
Kwota brutto 110 zł/h – konsultacje specjalistyczne,
Kwota 40zł/h – konsultacje dla rodziców - przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW
 
Placówki do których program jest dedykowany:
1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Norwida 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte, ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
3. Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka, ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego, ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów,
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
6. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego,  ul. Oseta Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
7. Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
8. Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 5, 26-115 Skarżysko Kościelne,
9. Publiczne Przedszkole w Jagodnem, Jagodne 138, 27-220 Mirzec.
  Klauzula do procesu rekrutacji (88kB) word
  Kwestionariusz (57kB) word
  Oświadzcenie do celów rekrutacji (93kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Białek (3 kwietnia 2023)
Opublikował: Monika Białek (3 kwietnia 2023, 10:30:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252