Informacja o wyniku naboru na stanowisko Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (stanowisko do spraw prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i nadawaniem uprawnień)

W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:  

Pani Marzena Serek
zamieszkała: w Skarżysku-Kamiennej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marena Serek spełniła wymagania niezbędne pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pozytywnie oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.
Podejmując decyzję o wyborze komisja wzięła także pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydatki, zdobyte podczas pracy w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.
W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskała 123 punkty na 125 możliwych do zdobycia punktów. Pani Marzena Serek została pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.

 
....................................
(data, podpis osoby upoważnionej)


                       

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (15 lutego 2023)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (15 lutego 2023, 13:15:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549