Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2022r

W II kwartale 2022 roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł: 283 267,99 oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 166 782,47.

metryczka


Wytworzył: Urszula Wrona (28 lipca 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (28 lipca 2022, 09:14:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 408