Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w IV kwartale 2020r

W IV kwartale 2020 roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł:97.517,27 oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 269.164,49.

metryczka


Wytworzył: Urszula Wrona (29 stycznia 2021)
Opublikował: Urszula Wrona (29 stycznia 2021, 15:30:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 652