Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2020r

W II kwartale 2020 roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł: 166 505,77 oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 81 875,95 .

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (17 lipca 2020)
Opublikował: Urszula Wrona (28 lipca 2020, 11:25:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779