Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w III kwartale 2018r

W III kwartale 2018roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł:221.609,76 oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 256.808,73.

metryczka


Wytworzył: Zarzad Powiatu Skarżyskiego (19 października 2018)
Opublikował: Urszula Wrona (30 października 2018, 12:47:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 698