Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2018r

W I kwartale 2018roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł:157.458,96 oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 49.915,28.

metryczka


Wytworzył: Zarzad Powiatu Skarżyskiego (20 kwietnia 2018)
Opublikował: Urszula Wrona (25 kwietnia 2018, 13:52:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 687