Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w IV kwartale 2017r

W IV kwartale 2017 roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł:68.914,86, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 181.096,37 oraz z tytułu opłat rodziców za żywienie i zakwaterowanie dzieci kwotę zł:  953,70zł

metryczka


Wytworzył: Zarzad Powiatu Skarżyskiego (22 stycznia 2018)
Opublikował: Urszula Wrona (31 stycznia 2018, 14:17:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 712