Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w III kwartale 2017r

W III kwartale 2017 roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł:113.920 oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 239.908,75.

metryczka


Wytworzył: Zarzad Powiatu Skarżyskiego (18 października 2017)
Opublikował: Urszula Wrona (26 października 2017, 10:28:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 708