Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2017r

W II kwartale 2017 roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł:247.572,65 oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 101.216,70.

metryczka


Wytworzył: Zarzad Powiatu Skarżyskiego (20 lipca 2017)
Opublikował: Urszula Wrona (25 lipca 2017, 11:38:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718