Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2016r

W II kwartale 2016 roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł: 40.547,52, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 7.017,07 oraz nienależnie pobranego wynagrodzenia 2.449,97zł.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (22 lipca 2016)
Opublikował: Urszula Wrona (28 lipca 2016, 11:40:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868