Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2023r

W II kwartale 2023 roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł: 83 420,04 oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 638 460,58.

metryczka


Wytworzył: Urszula Wrona (28 lipca 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (28 lipca 2023, 14:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160