Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w II kwartale 2014r

W II kwartale 2014 roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł: 23.945,31zł, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 108.640,25 oraz w internacie na łączną kwotę 34,10zł. 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 lipca 2014)
Opublikował: Urszula Wrona (25 lipca 2014, 13:48:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1084