Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych w I kwartale 2023r

W I kwartale 2023 roku umorzono należności z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na łączną kwotę zł: 76 388,37 oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę zł: 114 755,61.

metryczka


Wytworzył: Urszula Wrona (24 kwietnia 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (25 kwietnia 2023, 10:52:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254