Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2022r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2022r.
Dochody budżetowe - plan 146 603 266,93, wykonanie 121 066 842,22 (82,58%)
Dochody bieżące – plan 119 126 906,28, wykonanie 96 898 680,51 (81,34%)
Dochody własne – plan 12 135 163,80, wykonanie 9 335 816,07 (76,93%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16 148 423, wykonanie 12 111 308,87 (75%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 68 805 555, wykonanie 57 327 543 (83,32%)
Dotacje i środki celowe – plan 17 648 852,09, wykonanie 14 625 283,59 (82,87%)
Środki z Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej – plan 818 311,95, wykonanie 613 006 (74,91%)
Wpływy z innych źródeł, środki unijne- plan 3 570 600,44, wykonanie 2 885 722,98 (80,82%)
Dochody majątkowe -  plan 27 476 360,65, wykonanie 24 168 161,71 (87,96%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 257 032,52, wykonanie 258 329,52 (100,50%)
Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w 2021 roku – plan 82 000, wykonanie 106 150 (129,45%)
Dotacje i środki celowe – plan 5 001 646, wykonanie 4 943 646 (98,84%)
Wpływy z innych źródeł, środki  unijne – plan 22 135 682,13 wykonanie 18 860 036,19 (85,20%)
Wydatki budżetowe – plan 157 932 154,93 wykonanie 108 095 097,33 (68,44%)
Wydatki bieżące – plan 118 840 456,01 wykonanie 87 356 602,66 (73,51%)
wynagrodzenia i pochodne -plan 83 582 497,79 wykonanie 63 135 937,86 (75,54%)
dotacje - plan 3 213 857,23 wykonanie 2 097 704,71 (65,27%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 633 576,62 wykonanie 2 607 844,52 (71,77%)
wydatki statutowe – plan 22 034 502,56 wykonanie 16 201 618,59 (73,53%)
wydatki na programy unijne – plan 4 072 021,81 wykonanie 2 233 815,31 (54,86%)
obsługa długu – plan 2 304 000 wykonanie 1 079 681,67 (46,86%)
Wydatki inwestycyjne – plan 39 091 698,92, wykonanie 20 738 494,67 (53,05%)
w tym wydatki na programy unijne – plan 25 866 165,04 wykonanie 17 411 394,57 (67,31%)
Nadwyżka - wykonanie 12 971 744,89 przy planowanym deficycie 11 328 888
Przychody – plan 13 452 088 wykonanie 13 778 733,07 (102,43%)

przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku – plan 4 824 001 wykonanie 4 824 0001 (100%)
wolne środki – plan 8 628 087 wykonanie 8 954 732,07 (103,79%)
Rozchody – plan 2 123 200 wykonanie 10 737 400 (505,72%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00 wykonanie 1 157 400 (75%)
wykup obligacji – plan 580 000,00 wykonanie 580 000,00 (100%)
Lokata – plan 0 wykonanie 9 000 000
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 30.09.2022r. (408kB) pdf
RB-27s o dochodach (787kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1795kB) pdf
RB-NDS (159kB) pdf
RB-N (261kB) pdf
RB-Z (100kB) pdf
RB-N zozów (257kB) pdf
RB-Z zozów (100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (20 października 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (31 października 2022, 11:32:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387