Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2022r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2022r.
Dochody budżetowe - plan 148 090 381,93, wykonanie 82 525 935,92 (55,73%)
Dochody bieżące – plan 117 764 622,28, wykonanie 67 165 301,97 (57,03%)
Dochody własne – plan 11 716 878,80, wykonanie 6 668 902,53 (56,92%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16 148 423, wykonanie 8 074 205,87 (50%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 68 525 317, wykonanie  40 444 183 (59,02%)
Dotacje i środki celowe – plan 17 110 322,33, wykonanie 10 051 196,10 (58,74%)
Środki z Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej – plan 818 311,95, wykonanie 408 454 (49,91%)
Wpływy z innych źródeł, środki unijne- plan 3 445 369,20, wykonanie 1 518 360,47 (44,07%)
Dochody majątkowe -  plan 30 325 759,65, wykonanie 15 360 633,95 (50,65%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 257 032,52, wykonanie 3 229,52 (1,26%)
Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w 2021 roku – plan 82 000, wykonanie 82 000 (100%)
Dotacje i środki celowe – plan 7 851 045, wykonanie 2 690 045 (34,26%)
Wpływy z innych źródeł, środki  unijne – plan 22 135 682,13 wykonanie 12 585 359,43 (56,86%)
Wydatki budżetowe – plan 158 476 669,93 wykonanie 68 046 619,06 (42,94%)
Wydatki bieżące – plan 116 668 266,01 wykonanie 59 387 918,19 (50,90%)
wynagrodzenia i pochodne -plan 83 595 918,44 wykonanie 42 705 319,35 (51,09%)
dotacje - plan 3 317 055,23 wykonanie 1 639 735,25 (47,41%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 402 145,39 wykonanie 1 612 966,15 (47,41%)
wydatki statutowe – plan 21 184 284,87 wykonanie 11 295 627,53 (53,32%)
wydatki na programy unijne – plan 3 964 862,08 wykonanie 1 348 563,47 (34,01%)
obsługa długu – plan 1 204 000 wykonanie 785 706,44 (65,26%)
Wydatki inwestycyjne – plan 41 808 403,92, wykonanie 8 658 700,87 (20,71%)
w tym wydatki na programy unijne – plan 25 866 165,04 wykonanie 8 585 779,47 (33,19%)
Nadwyżka - wykonanie 14 479 316,86 przy planowanym deficycie 10 386 288
Przychody – plan 12 509 488 wykonanie 13 778 733,07 (110,15%)

przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku – plan 4 824 001 wykonanie 4 824 0001 (100%)
wolne środki – plan 7 685 487 wykonanie 8 954 732,07 (116,51%)
Rozchody – plan 2 123 200 wykonanie 12 351 600 (581,74%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00 wykonanie 771 600 (25%)
wykup obligacji – plan 580 000,00 wykonanie 580 000,00 (100%)
Lokata – plan 0 wykonanie 11 000 000
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 30.06.2022r. (467kB) pdf
RB-27s o dochodach (761kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1751kB) pdf
RB-NDS (159kB) pdf
RB-N (262kB) pdf
RB-Z (100kB) pdf
RB-N zozów (256kB) pdf
RB-Z zozów (100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 lipca 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (28 lipca 2022, 09:06:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402