Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2022r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2022r. 
Dochody budżetowe - plan 144 142 610,42, wykonanie 46 303 106,48 (32,12%)
Dochody bieżące – plan 114 455 883,29, wykonanie 37 906 166,48 (33,12%)
Dochody własne – plan 11 175 649,80, wykonanie 3 060 668,35 (27,39%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16 148 423, wykonanie 4 037 102,87 (25%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 68 412 474, wykonanie  23 701 765 (34,65%)
Dotacje i środki celowe – plan 16 367 466,05, wykonanie 5 687 759,73  (34,75%)
Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – plan 75, wykonanie 204 552 (272736%)
Wpływy z innych źródeł, środki unijne- plan 2 351 795,44, wykonanie 1 214 318,53 (51,63%)
Dochody majątkowe -  plan 29 686 727,13, wykonanie 8 396 940 (28,29%)
Dotacje i środki celowe – plan 7 651 045, wykonanie 1 793 600 (23,44%)
Wpływy z innych źródeł- środki  unijne – plan 22 035 682,13 wykonanie 6 511 340 (29,55%)
Pozostałe – plan 0,00, wykonanie 92 000 (0,00%)
Wydatki budżetowe – plan 154 528 898,42 wykonanie 31 987 817,71 (20,70%)
Wydatki bieżące – plan 113 660 120,02 wykonanie 29 637 393,34 (26,08%)
wynagrodzenia i pochodne -plan 82 065 946,64 wykonanie 22 850 150,13 (27,84%)
dotacje - plan 3 213 857,23 wykonanie 884 853,26 (27,53%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 312 433,23 wykonanie 795 357,25 (24,01%)
wydatki statutowe – plan 20 866 425,84 wykonanie 4 464 777,15 (21,40%)
wydatki na programy unijne – plan 2 997 457,08 wykonanie 524 976,80 (17,51%)
obsługa długu – plan 1 204 000 wykonanie 117 278,75 (9,74%)
Wydatki inwestycyjne – plan 40 868 778,40, wykonanie 2 350 424,37 (5,75%)
w tym wydatki na programy unijne – plan 25 866 165 wykonanie 2 336 307,69 (9,03%)
Nadwyżka - wykonanie 14 315 288,77 przy planowanym deficycie 10 386 288
Przychody – plan 12 509 488 wykonanie 13 778 733,07 (110,15%)

przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku – plan 4 824 001 wykonanie 4 824 0001 (100%)
wolne środki – plan 7 685 487 wykonanie 8 954 732,07 (116,51%)
Rozchody – plan 2 123 200 wykonanie 385 800 (18,17%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00 wykonanie 385 800 (25%)
wykup obligacji – plan 580 000,00 wykonanie 0,00 (0%)
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 31.03.2022r. (405kB) pdf
RB-27s o dochodach (719kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1697kB) pdf
RB-NDS (161kB) pdf
RB-N (262kB) pdf
RB-Z (100kB) pdf
RB-N zozów (258kB) pdf
RB-Z zozów (100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 kwietnia 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (28 kwietnia 2022, 13:57:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 437