Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2021 rok

Kwota dotacji otrzymanych w 2021 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 882 817,37zł.
Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2021 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego – 366 551,25zł.
Powiat Skarżyski otrzymał w 2021 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 159 120,81zł (częściowo była to refundacja wydatków poniesionych w roku 2020). 
Wydatki poniesione na realizację projektów z udziałem środków z UE wyniosły 18 600 947,67zł w tym pokryte ze środków unijnych 13 688 368,46zł. 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 marca 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (28 kwietnia 2022, 13:50:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415