Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2021r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2021r. wg sprawozdań rocznych
Dochody budżetowe - plan 133 372 981,53, wykonanie 138 673 938,04 (103,97%)
Dochody bieżące – plan 116 733 901,17, wykonanie 120 518 051,86 (103,24%)
Dochody własne – plan 10 360 720,20, wykonanie 11 358 353,19 (109,63%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 17 008 299,00, wykonanie 18 812 562,24 (110,61%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 67 875 737, wykonanie  69 616 964 (102,57%)
Dotacje i środki celowe – plan 18 226 839,12, wykonanie 18 028 393,18 (98,91%)
Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – plan 684 122,46, wykonanie 683 740,94 (99,94%)
Wpływy z innych źródeł, środki unijne- plan 2 578 183,39, wykonanie 2 018 038,31 (78,27%)
Dochody majątkowe -  plan 16 639 080,36, wykonanie 18 155 886,18 (109,12%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 0,00, wykonanie 924 083,36 (0,00%)
niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 – majątkowe – plan 224 500, wykonanie 228 102,33 (101,60%)
Dotacje celowe – plan 3 678 485, wykonanie 6 608 768 (179,66%)
Wpływy z innych źródeł- środki  unijne – plan 12 736 095,36 wykonanie 10 166 932,49 (79,83%)
Pozostałe – plan 0,00, wykonanie 228 000,00 (0,00%)
Wydatki budżetowe – plan 134 149 585,13 wykonanie 129 888 776,10 (96,82%)
Wydatki bieżące – plan 114 672 207,51 wykonanie 111 271 242,03 (97,03%)
wynagrodzenia i pochodne -plan 79 483 592,80 wykonanie 79 328 388,96 (99,80%)
dotacje - plan 2 477 098,02 wykonanie 2 449 181,88 (98,87%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 871 393,51 wykonanie 3 604 422,90 (93,10%)
wydatki statutowe – plan 24 229 024,95 wykonanie 22 272 239,08 (91,92%)
wydatki na programy unijne – plan 3 773 098,23 wykonanie 2 787 217,67 (73,87%)
obsługa długu – plan 838 000, wykonanie 829 791,54 (99,02%)
Wydatki inwestycyjne – plan 19 477 377,62, wykonanie 18 617 534,07 (95,59%)
w tym wydatki na programy unijne – plan 16 079 164,31 wykonanie 15 813 730 (98,35%)
Nadwyżka - wykonanie 8 785 161,94 przy planowanym deficycie 776 603,60
Przychody – plan 2 819 803,60 wykonanie 7 049 487,42 (250%)
przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku – plan 1 924 793,70 wykonanie 2 991 626,83 (155,43%)
wolne środki – plan 895 009,90 wykonanie 4 057 860,59 (453,39%)
Rozchody – plan 2 043 200 wykonanie 2 043 200 (100%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00 wykonanie 1 543 200,00 (100%)
wykup obligacji – plan 500 000,00 wykonanie 500 000,00 (100%)
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 31.12.2021r. (407kB) pdf
RB-27s o dochodach (875kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1738kB) pdf
RB-NDS (157kB) pdf
RB-N (260kB) pdf
RB-Z (102kB) pdf
RB-N zozów (257kB) pdf
RB-Z zozów (101kB) pdf
sprawozdanie opisowe (3981kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 stycznia 2022)
Opublikował: Urszula Wrona (1 lutego 2022, 09:42:55)

Ostatnia zmiana: Urszula Wrona (28 kwietnia 2022, 13:38:14)
Zmieniono: aktualizacja wykonania wg rocznych sprawozdań

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 737