Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2021r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2021r. 
Dochody budżetowe - plan 138 878 162,29, wykonanie 102 422 457,29 (73,75%)
Dochody bieżące – plan 114 810 540,09, wykonanie 92 913 412,76 (80,93%)
Dochody własne – plan 10 284 187,76, wykonanie 8 542 431,86 (83,06%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 17 008 299,00, wykonani e 13 116 701,32 (77,12%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 67 491 100, wykonanie 55 119 723,00 (81,67%)
Dotacje celowe – plan 16 699 934,37, wykonanie 13 797 203,40 (82,62%)
Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – plan 684 122,46, wykonanie 520 232,66 (76,04%)
Wpływy z innych źródeł, środki unijne- plan 2 642 896,50, wykonanie 1 817 120,52 (68,75%)
Dochody majątkowe -  plan 24 067 622,20, wykonanie 9 509 044,53 (39,51%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 0,00, wykonanie 923 809,86 (0,00%)
niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 – majątkowe – plan 224 500, wykonanie 228 102,33 (101,60%)
Dotacje celowe – plan 3 678 485, wykonanie 2 836 129,00 (77,10%)
Wpływy z innych źródeł- środki  unijne – plan 19 694 637,20 wykonanie 5 321 003,34 (27,02%)
Pozostałe – plan 470 000, wykonanie 200 000,00 (42,55%)
Wydatki budżetowe – plan 141 209 755,99 wykonanie 83 167 949,59 (58,90%)
Wydatki bieżące – plan 112 771 394,74 wykonanie 79 564 713,38 (70,55%)
wynagrodzenia i pochodne -plan 76 681 951,76 wykonanie 58 506 170,96 (76,30%)
dotacje - plan 3 134 129,76 wykonanie 1 907 499,97 (60,86%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 920 543,61 wykonanie 2 669 804,02 (68,10%)
wydatki statutowe – plan 24 010 958,27 wykonanie 14 436 753,83 (60,13%)
wydatki na programy unijne – plan 3 775 811,34 wykonanie 1 583 977,97 (41,95%)
obsługa długu – plan 1 248 000, wykonanie 460 506,63 (36,90%)
Wydatki inwestycyjne – plan 28 438 361,25, wykonanie 3 603 236,21 (12,67%)
w tym wydatki na programy unijne – plan 23 214 148,15 wykonanie 3 394 929,81 (14,62%)
Nadwyżka - wykonanie 19 254 507,70 przy planowanym deficycie 2 331 593,70
Przychody – plan 4 374 793,70 wykonanie 7 049 487,42 (161,14%)
przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku – plan 2 224 793,70 wykonanie 2 991 626,83 (134,47%)
wolne środki – plan 2 150 000 wykonanie 4 057 860,59 (188,74%)
Rozchody – plan 2 043 200 wykonanie 1 157 400,00 (56,65%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00 wykonanie 1 157 400,00 (75,00%)
wykup obligacji – plan 500 000,00 wykonanie 0,00 (0,00%)
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 30.09.2021r. (407kB) pdf
RB-27s o dochodach (843kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1798kB) pdf
RB-NDS (157kB) pdf
RB-N (262kB) pdf
RB-Z (100kB) pdf
RB-N zozów (257kB) pdf
RB-Z zozów (101kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (22 października 2021)
Opublikował: Urszula Wrona (28 października 2021, 13:38:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1067