Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2021r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2021r. 
Dochody budżetowe - plan 135 870 015,43, wykonanie 67 172 356,92 (49,44%)
Dochody bieżące – plan 113 865 761,51, wykonanie 65 121 609,53 (57,19%)
Dochody własne – plan 10 241 205,20, wykonanie 6 003 016,74 (58,62%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 17 008 299, wykonanie 8 491 825,19 (49,93%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 68 037 072, wykonanie 39 070 504 (57,43%)
Dotacje celowe – plan 16 046 720,37, wykonanie 9 587 252,64 (59,75%)
Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – plan 677 826,28, wykonanie 359 180,48 (52,99%)
Wpływy z innych źródeł, środki unijne- plan 1 854 638,66, wykonanie 1 609 830,48 (86,80%)
Dochody majątkowe -  plan 22 004 253,92, wykonanie 2 050 747,39        (9,32%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 0,00, wykonanie 7 030,02   (0,00%)
niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 – majątkowe – plan 187 000, wykonanie 228 102,33 (121,98%)
Dotacje celowe – plan 3 367 928, wykonanie 0,00 (0,00%)
Wpływy z innych źródeł- środki  unijne – plan 18 449 325,92 wykonanie 1 815 615,04 (9,84%)
Wydatki budżetowe – plan 138 201 609,13 wykonanie 54 867 486,60 (39,70%)
Wydatki bieżące – plan 111 806 616,16 wykonanie 53 690 205,17 (48,02%)
wynagrodzenia i pochodne -plan 77 082 192,97 wykonanie 40 026 382,74 (51,93%)
dotacje - plan 3 210 001,76 wykonanie 1 444 336,86 (44,99%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 674 266,61 wykonanie 1 541 168,80 (41,94%)
wydatki statutowe – plan 23 472 601,32 wykonanie 9 622 823,66 (41,00%)
wydatki na programy unijne – plan 2 979 553,50 wykonanie 653 223,32 (21,92%)
obsługa długu – plan 1 388 000 wykonanie 402 269,79 (28,98%)
Wydatki inwestycyjne – plan 26 394 992,97 wykonanie 1 177 281,43 (4,46%)
w tym wydatki na programy unijne – plan 21 312 836,87 wykonanie 1 172 836,43 (5,50%)
Nadwyżka - wykonanie 12 304 870,32 przy planowanym deficycie 2 331 593,70
Przychody – plan 4 374 793,70 wykonanie 7 048 355,90 (161,11%)

przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku – plan 2 224 793,70 wykonanie 2 991 626,83 (134,47%)
wolne środki – plan 2 150 000 wykonanie 4 057 860,59 (188,74%)
Rozchody – plan 2 043 200 wykonanie 771 600,00 (37,76%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00 wykonanie 771 600 (50,00%)
wykup obligacji – plan 500 000,00 wykonanie 0,00 (0,00%)
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 30.06.2021r. (409kB) pdf
RB-27s o dochodach (1228kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1664kB) pdf
RB-NDS (157kB) pdf
RB-N (147kB) pdf
RB-Z (70kB) pdf
RB-N zozów (151kB) pdf
RB-Z zozów (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (20 lipca 2021)
Opublikował: Urszula Wrona (30 lipca 2021, 11:33:58)

Ostatnia zmiana: Urszula Wrona (6 sierpnia 2021, 13:23:20)
Zmieniono: korekta RB-NDS

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 600