Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2021r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2021r. 
Dochody budżetowe – plan 132 639 738,19 wykonanie 37 754 590,79 (28,46%)
w tym
Dochody bieżące- plan 113 683 292,21 wykonanie 37 145 010,30 (32,67%)
Dochody własne – plan 10 153 255,20 wykonanie 2 994 771,71 (29,50%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 17 008 299,00 wykonanie 3 856 527,85 (22,67%)
Subwencje z budżetu państwa – plan 68 037 072,00 wykonanie 23 117 185,00 (33,98%)
Dotacje celowe – plan 15 937 262,37 wykonanie 5 360 766,92 (33,64%)
Dochody z Funduszu Pracy – plan 664 326,28 wykonanie 176 056,00 (26,50%)
Środki unijne – plan 1 883 077,36 wykonanie 1 555 682,82 (82,61%)
Pozostałe – plan 0,00 wykonanie 84 020,00 (0,00%)
Dochody majątkowe – plan 18 956 445,98 wykonanie 609 580,49 (3,22%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 0,00 wykonanie 439,02 (0,00%)
Dotacje celowe- plan 1 793 600,00 wykonanie 0,00 (0,00%)
Środki unijne – plan 17 162 845,98 wykonanie 609 141,47 (3,55%)
Wydatki budżetowe – plan 134 449 564,54 wykonanie 28 211 317,60 (20,98%)
w tym:
Wydatki bieżące – plan 110 982 379,51 wykonanie 27 850 368,73 (25,09%)
wynagrodzenia i pochodne – plan 77 199 226,67 wykonanie 22 184 566,62 (28,74%)
dotacje – plan 3 210 001,76 wykonanie 809 055,96 (25,20%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 640 610,61 wykonanie  743 035,58 (20,41%)
wydatki statutowe – plan 22 752 465,62 wykonanie 3 840 841,64 (16,88%)
wydatki na programy unijne – plan 2 792 074,85 wykonanie 219 893,99 (7,88%)
obsługa długu – plan 1 388 000,00 wykonanie 52 974,94 (3,82%)
Wydatki inwestycyjne – plan 23 467 185,03 wykonanie 360 948,87 (1,54%)
w tym  wydatki na programy unijne – plan 21 772 404,93 wykonanie 359 103,87 (1,65%)
Nadwyżka - 9 543 273,19 przy planowanym deficycie 1 809 826,35
Przychody – plan 3 853 026,35 wykonanie 7 049 487,42 (182,96%)
wolne środki – plan 1 870 000,00 wykonanie 4 056 729,07 (216,94%)
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan 1 072 232,00 wykonanie 1 673 363,52 (156,06%)
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 910 794,35 wykonanie 1 319 394,83 (144,86%)
Rozchody – plan 2 043 200,00 wykonanie 385 800,00 (18,88%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00 wykonanie 385 800,00 (25,00%)
wykup obligacji- plan 500 000,00 wykonanie 0,00 (0,00%)
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 31.03.2021r. (408kB) pdf
RB-27s o dochodach (740kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1679kB) pdf
RB-NDS (157kB) pdf
RB-N (260kB) pdf
RB-Z (100kB) pdf
RB-N zozów (258kB) pdf
RB-Z zozów (101kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (27 kwietnia 2021)
Opublikował: Urszula Wrona (27 kwietnia 2021, 11:26:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 728