Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2020 rok

Kwota dotacji otrzymanych w 2020 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 459 243,33zł.
Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2020 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego – 84 310,73zł.
Powiat Skarżyski otrzymał w 2020 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 678 235,46zł (częściowo była to refundacja wydatków poniesionych w roku 2019). 
Wydatki poniesione na realizację projektów z udziałem środków z UE wyniosły 8 960 893,32zł w tym pokryte ze środków unijnych 6 012 626,66zł. 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (24 marca 2021)
Opublikował: Urszula Wrona (27 kwietnia 2021, 10:53:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457