Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec IV kwartału 2020r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 grudnia 2020r. wg sprawozdań rocznych.
DANE  OGÓLNE o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2020 roku  
Dochody budżetowe - plan 121 753 639,20 wykonanie 121 439 232,77 (99,74%)
Dochody bieżące – plan 111 236 045,87 wykonanie 111 330 823,46 (100,09%)
Dochody własne – plan 10 103 283,00 wykonanie 10 432 736,66 (103,26%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16 602 186,00 wykonanie               16 580 287,76 (99,87%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 63 786 051,00 wykonanie - 63 786 051,00 (100,00%)
Dotacje celowe – plan 16 131 289,75 wykonanie 15 973 128,06 (99,02%)
Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – plan 854 100,00 wykonanie 854 100,00 (100,00%)
Wpływy z innych źródeł, środki unijne- plan 3 759 136,12 wykonanie 3 704 519,98 (98,55%)
Dochody majątkowe -  plan 10 517 593,33 wykonanie 10 108 409,31     (96,11%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 0,00 wykonanie 18 423,98 (0,00%)
niewykorzystane środki na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2019 – majątkowe – plan 0,00 wykonanie 1 472,30 (0,00%)
Dotacje celowe – plan 5 401 974,00 wykonanie 5 388 565,55 (99,75%)
Wpływy z innych źródeł- środki  unijne – plan 5 115 619,33 wykonanie 4 699 947,48 (91,87%)
Wydatki budżetowe – plan 124 635 691,79 wykonanie 119 230 522,68 (95,66%)
Wydatki bieżące – plan 107 858 989,29 wykonanie 105 325 564,09 (97,65%)
wynagrodzenia i pochodne -plan 73 495 601,87 wykonanie 73 243 514,91 (99,66%)
dotacje - plan 2 193 149,00 wykonanie 2 089 305,17 (95,27%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 904 162,65 wykonanie 3 755 285,03 (96,19%)
wydatki statutowe – plan 22 631 457,30 wykonanie 21 973 344,60 (97,09%)
wydatki na programy unijne – plan 4 379 618,47 wykonanie 3 138 727,65 (71,67%)
obsługa długu – plan 1 255 000,00 wykonanie 1 125 386,73 (89,67%)
Wydatki inwestycyjne – plan 16 776 702,50 wykonanie 13 904 958,59 (82,88%)
w tym wydatki na programy unijne – plan 7 755 061,41 wykonanie 5 670 583,18 (73,12%)
Nadwyżka - wykonanie 2 208 710,09 przy planowanym deficycie 2 882 052,59
Przychody – plan 4 845 252,59 wykonanie 6 811 481,16 (140,58%)
przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku – plan 1 752 373,80 wykonanie 2 067 049,28 (117,96%)
wolne środki – plan 3 092 878,79 wykonanie 4 744 431,88 (153,40%)
Rozchody – plan 1 963 200,00 wykonanie 1 963 200,00 (100,00%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00 wykonanie 1 543 200,00 (100,00%)
wykup obligacji – plan 420 000,00 wykonanie 420 000,00 (100,00%)
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 31.12.2020r. (408kB) pdf
RB-27s o dochodach (856kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1667kB) pdf
RB-NDS (158kB) pdf
RB-N (267kB) pdf
RB-Z (104kB) pdf
RB-N zozów (298kB) pdf
RB-Z zozów (406kB) pdf
sprawozdanie opisowe (3901kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (22 stycznia 2021)
Opublikował: Urszula Wrona (29 stycznia 2021, 11:00:49)

Ostatnia zmiana: Urszula Wrona (27 kwietnia 2021, 10:52:03)
Zmieniono: dołączenie sprawozdań rocznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 684