Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2020r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2020r.
DANE  OGÓLNE o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020 roku  

Dochody budżetowe – plan 120 628 130,97, wykonanie 95 004 010,58 (78,76%)
Dochody bieżące – plan 110 565 005,46, wykonanie 88 038 005,43 (79,63%)
Dochody własne – plan 10 094 043,00, wykonanie 7 711 798,34 (76,40%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16 602 186,00, wykonanie 11 698 262,77 (70,46%)
Subwencje z budżetu państwa – plan 63 352 845,00, wykonanie 51 875 137,00 (81,88%)
Dotacje celowe – plan 15 202 853,68, wykonanie 12 332 876,32 (81,12%)
Dochody z MPiPS – plan 751 300,00, wykonanie 610 900,00 (81,31%)
Środki unijne – plan 4 557 777,78, wykonanie 3 805 031,00 (83,48%)
Pozostałe – plan 4 000,00, wykonanie 4 000,00 (100,00%)
Dochody majątkowe – plan 10 063 125,51, wykonanie 6 966 005,15 (69,22%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 0,00, wykonanie 18 423,98 (0,00%)
niewykorzystane środki z wydatków niewygasających – plan 0,00, wykonanie 1 472,30 (0,00%)
Dotacje celowe – plan 5 202 984,00, wykonanie 4 132 631,04 (79,43%)
Środki unijne – plan 4 860 141,51, wykonanie 2 813 477,83 (57,89%)
Wydatki budżetowe - 123 510 183,56, wykonanie 83 661 176,73 (67,74%)
Wydatki bieżące – plan 107 194 441,88, wykonanie 76 069 169,77 (70,96%)
wynagrodzenia i pochodne – plan 70 992 625,89, wykonanie 53 941 789,90 (75,98%)
dotacje – plan 3 280 736,00, wykonanie 1 556 121,43 (47,43%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 622 483,68, wykonanie 2 618 585,56 (72,29%)
wydatki statutowe - 22 541 336,18, wykonanie 16 426 829,11 (72,87%)
wydatki na programy unijne – plan 5 182 260,13, wykonanie 777 521,45 (15,00%)
obsługa długu – plan 1 575 000,00, wykonanie 748 322,32 (47,51%)
Wydatki inwestycyjne (majątkowe) – plan 16 315 741,68, wykonanie 7 592 006,96 (46,53%)
wydatki na programy unijne – plan 7 684 583,59, wykonanie 3 714 148,08 (48,33%)
Nadwyżka/deficyt – plan -2 882 052,59, wykonanie 11 342 833,85
Przychody – plan 4 845 252,59, wykonanie 6 811 481,16 (140,58%)

wolne środki – plan 3 092 878,79, wykonanie 4 744 431,88 (153,40%)
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan 1 148 891,45, wykonanie 1 148 891,45 (100,00%)
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 603 482,35, wykonanie 918 157,83 (152,14%)
Rozchody – plan 1 963 200,00, wykonanie 1 577 400,00 (80,35%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00, wykonanie 1 157 400,00 (75,00%)
wykup obligacji – plan 420 000,00, wykonanie 420 000,00 (100,00%)
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 30.09.2020r. (406kB) pdf
RB-27s o dochodach (818kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1702kB) pdf
RB-NDS (157kB) pdf
RB-N (266kB) pdf
RB-Z (99kB) pdf
RB-N zozów (302kB) pdf
RB-Z zozów (426kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (21 października 2020)
Opublikował: Urszula Wrona (29 października 2020, 09:48:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 564