Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok

  1. Kwota dotacji otrzymanych w 2019 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.211.189,65zł
  2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2019 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego – 151.418,18zł
  3. Powiat Skarżyski otrzymał w 2019 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 5.167.969,44zł (częściowo była to refundacja wydatków poniesionych w roku 2018). Wydatki poniesione na realizację projektów z udziałem środków z UE wyniosły 7.716.187,58zł w tym pokryte ze środków unijnych 5.360.558,67zł. 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (27 marca 2020)
Opublikował: Urszula Wrona (5 maja 2020, 11:02:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580