Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok

  1. Kwota dotacji otrzymanych w 2018r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 937.908zł
  2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2018r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 203.327,54zł
  3. Powiat Skarżyski otrzymał w 2018 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 6.544.278,06zł (częściowo była to refundacja wydatków poniesionych w roku 2017). Wydatki poniesione na realizację projektów z udziałem środków z UE wyniosły 7.451.974,23zł w tym pokryte ze środków unijnych 6.236.138,22zł. 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (27 marca 2019)
Opublikował: Urszula Wrona (12 kwietnia 2019, 11:29:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604