Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok

1. Kwota dotacji otrzymanych w 2017r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.643.477,88zł

2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2017r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 180.755,01zł

3. Powiat Skarżyski otrzymał w 2017 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł: 3.426.734,47 (częściowo była to refundacja wydatków poniesionych w roku 2016). Wydatki poniesione na realizację projektów z udziałem środków z UE wyniosły 3.724.433,06zł w tym pokryte ze środków unijnych 3.112.255,89zł.

metryczka


Wytworzył: Zarzad Powiatu Skarżyskiego (19 lutego 2018)
Opublikował: Urszula Wrona (25 kwietnia 2018, 12:43:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670