Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok

1. Kwota dotacji otrzymanych w 2016r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.037.145zł

2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2016r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 208.971,12zł

3. Powiat Skarżyski otrzymał w 2016 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł: 757.699,60 (częściowo była to refundacja wydatków poniesionych w roku 2015). Wydatki poniesione na realizację projektów z udziałem środków z UE wyniosły 1.217.145,77zł w tym pokryte ze środków unijnych 994.577,93zł. Częściowo są to wydatki, które zostaną zrefundowane w roku 2017.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (20 lutego 2017)
Opublikował: Urszula Wrona (23 lutego 2017, 11:30:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 757