Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok

1. Kwota dotacji otrzymanych w 2015r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.505.565,43zł

2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2015r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 343.370,28zł

3. Powiat Skarżyski otrzymał w 2015 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł: 1.654.861,70 (częściowo była to refundacja wydatków poniesionych w roku 2014). Wydatki poniesione na realizację projektów z udziałem środków z UE wyniosły 1.347.702,68zł w tym pokryte ze środków unijnych 1.282.703zł. Częściowo są to wydatki, które zostaną zrefundowane w roku 2016.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (1 marca 2016)
Opublikował: Urszula Wrona (2 marca 2016, 11:20:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741