Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok

1. Kwota dotacji otrzymanych w 2014r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.963.616,84zł

2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2014r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 183.640,57zł

3. Powiat Skarżyski otrzymał w 2014 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł: 4.301.574,72 (częściowo była to refundacja wydatków poniesionych w roku 2013). Wydatki poniesione na realizację projektów z udziałem środków z UE wyniosły 7.119.079,89zł w tym pokryte ze środków unijnych 5.836.755,50zł. Częściowo są to wydatki, które zostaną zrefundowane w roku 2015.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (25 marca 2015)
Opublikował: Urszula Wrona (3 kwietnia 2015, 10:16:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863