Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec III kwartału 2023r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 września 2023r.
Dochody budżetowe - plan 157 922 462,44zł, wykonanie 116 656 791,59zł (73,87%)
Dochody bieżące – plan 131 817 188,07zł, wykonanie 107 281 762,64zł (81,39%)
Dochody własne – plan 12 219 928,53zł, wykonanie 10 997 927,04zł (90%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 15 913 290zł, wykonanie 11 934 954zł (75%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 82 278 339zł, wykonanie 67 021 862zł (81,46%)
Dotacje i środki celowe – plan 16 975 542,65zł, wykonanie 13 604 567,54zł (80,14%)
Środki z Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej – plan 881 364,61zł, wykonanie 661 050zł (75%)
Wpływy z innych źródeł, środki unijne- plan 3 548 723,28zł, wykonanie 3 061 402,06zł (86,27%)
Dochody majątkowe -  plan 26 105 274,37zł, wykonanie 9 375 028,95zł (35,91%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 134 863zł, wykonanie 136 220,55zł (101,01%)
Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w 2022 roku – plan 475 918,10zł, wykonanie 506 156,86zł (106,35%)
Dotacje i środki celowe – plan 4 059 940zł, wykonanie 1 460 000zł (35,96%)
Wpływy z innych źródeł, środki  unijne – plan 21 434 553,27zł wykonanie 7 272 651,54zł (33,93%)
Wydatki budżetowe – plan 162 373 485,24zł wykonanie 109 429 052,11zł (67,39%)
Wydatki bieżące – plan 131 947 984,07zł wykonanie 97 885 082,04zł (74,18%)
wynagrodzenia i pochodne -plan 95 642 467,98zł wykonanie 72 967 644,17zł (76,29%)
dotacje - plan 3 588 009,76zł wykonanie 2 376 571,77zł (66,24%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 500 855,46zł wykonanie 2 493 348,01zł (71,22%)
wydatki statutowe – plan 22 367 258,20zł wykonanie 14 918 853,85zł (66,70%)
wydatki na programy unijne – plan 3 481 392,67zł wykonanie 3 215 901,22zł (92,37%)
obsługa długu – plan 3 368 000zł wykonanie 1 912 763,02zł (56,79%)
Wydatki inwestycyjne – plan 30 425 501,17zł wykonanie 11 543 970,07zł (37,94%)
w tym wydatki na programy unijne – plan 2 556 385,01zł wykonanie 2 056 857,03zł (80,46%)
Wynik budżetu- nadwyżka 7 227 739,48zł przy planowanym  deficycie 4 451 022,80zł
Przychody – plan 23 952 222,80zł wykonanie 20 491 730,66zł (85,55%)

pożyczka – plan 17 278 000zł, wykonanie 13 758 000zł (79,63%)
przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku – plan 562 918,80zł wykonanie 562 916,80zł (100%)
wolne środki – plan 6 111 306zł wykonanie 6 170 813,86zł (100,97%)
Rozchody – plan 19 501 200zł wykonanie 14 915 400zł (76,48%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00zł wykonanie 1 157 400zł (75%)
wykup obligacji – plan 17 958 000zł wykonanie 13 758 000zł (76,61%)
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 30.09.2023r. (409kB) pdf
RB-27s o dochodach (807kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1782kB) pdf
RB-NDS (161kB) pdf
RB-N (261kB) pdf
RB-Z (100kB) pdf
RB-N zozów (257kB) pdf
RB-Z zozów (100kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Urszula Wrona (31 października 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (2 listopada 2023, 11:30:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 182