Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec II kwartału 2023r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 30 czerwca 2023r.
Dochody budżetowe - plan 150 704 026,12zł, wykonanie 81 539 279,29zł (54,11%)
Dochody bieżące – plan 126 001 391,75zł, wykonanie 74 402 610zł (59,05%)
Dochody własne – plan 12 189 380,68zł, wykonanie 8 143 966,64zł (66,81%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 15 913 290zł, wykonanie 7 956 636zł (50%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 79 081 116zł, wykonanie 46 051 688zł (58,23%)
Dotacje i środki celowe – plan 15 271 776,45zł, wykonanie 9 296 381,59zł (60,87%)
Środki z Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej – plan 881 364,61zł, wykonanie 440 700zł (50%)
Wpływy z innych źródeł, środki unijne- plan 2 664 464,01zł, wykonanie 2 513 237,77zł (94,32%)
Dochody majątkowe -  plan 24 702 634,37zł, wykonanie 7 136 669,29zł (28,89%)
wpływy ze sprzedaży mienia – plan 134 863zł, wykonanie 136 220,55zł (101,01%)
Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w 2022 roku – plan 475 918,10zł, wykonanie 475 918,10zł (100%)
Dotacje i środki celowe – plan 2 295 300zł, wykonanie 1 000 000zł (43,57%)
Wpływy z innych źródeł, środki  unijne – plan 21 796 553,27zł wykonanie 5 524 530,64zł (25,35%)
Wydatki budżetowe – plan 155 150 674,14zł wykonanie 74 667 361,67zł (48,13%)
Wydatki bieżące – plan 126 135 158,75zł wykonanie 65 982 881,20zł (52,31%)
wynagrodzenia i pochodne -plan 92 855 891,31zł wykonanie 49 295 057,49zł (53,09%)
dotacje - plan 3 462 966,70zł wykonanie 1 513 101,22zł (43,69%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 215 821,79zł wykonanie 1 339 528,73zł (41,65%)
wydatki statutowe – plan 20 175 087,28zł wykonanie 10 452 217,46zł (51,81%)
wydatki na programy unijne – plan 3 057 392,67zł wykonanie 1 926 343,09zł (63,01%)
obsługa długu – plan 3 368 000zł wykonanie 1 456 633,21zł (43,25%)
Wydatki inwestycyjne – plan 29 015 515,39zł wykonanie 8 684 480,47zł (29,93%)
w tym wydatki na programy unijne – plan 3 151 239,23zł wykonanie 1 793 223,03zł (56,91%)
Wynik budżetu- nadwyżka 6 871 917,62zł przy planowanym  deficycie 4 446 648,02zł
Przychody – plan 23 947 848,02zł wykonanie 20 491 730,66zł (85,57%)
pożyczka – plan 17 278 000zł, wykonanie 13 758 000zł (79,63%)
przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku – plan 558 542,02zł wykonanie 562 916,80zł (100,78%)
wolne środki – plan 6 111 306zł wykonanie 6 170 813,86zł (100,97%)
Rozchody – plan 19 501 200zł wykonanie 19 529 600zł (100,15%)
spłata kredytów – plan 1 543 200,00zł wykonanie 771 600zł (50%)
wykup obligacji – plan 17 958 000zł wykonanie 13 758 000zł (76,61%)
lokata – plan 0, wykonanie 5 000 000zł
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 30.06.2023r. (409kB) pdf
RB-27s o dochodach (785kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1756kB) pdf
RB-NDS (163kB) pdf
RB-N (261kB) pdf
RB-Z (100kB) pdf
RB-N zozów (257kB) pdf
RB-Z zozów (101kB) pdf   
 

metryczka


Wytworzył: Urszula Wrona (28 lipca 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (28 lipca 2023, 13:59:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153