Wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na koniec I kwartału 2023r.

W załączeniu wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na dzień 31 marca 2023r.    
Dochody budżetowe - plan 160 116 693,85zł,  wykonanie 44 308 690,25zł (27,67%)
Dochody bieżące - plan 125 014 879,38zł, wykonanie 42 676 322,10zł (34,14%)
Dochody własne - plan 11 768 168,51zł, wykonanie 3 508 770,05zł (29,82%)
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 15 913 290,00zł, wykonanie 3 978 318,00zł (25%)
Subwencje z budżetu państwa - plan 79 081 116,00zł, wykonanie 27 477 188,00zł (34,75%)
Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową i innymi JST oraz dotacje i środki z funduszy celowych - plan 14 314 582,60zł, wykonanie 4 863 490,06zł (33,98%)
Środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - plan 881 364,61zł, wykonanie 220 350,00zł (25%)
Wpływy z innych źródeł, środki pomocowe - plan 3 056 357,66zł, wykonanie 2 628 205,99zł (85,99%)
Dochody majątkowe - plan 35 101 814,47zł, wykonanie 1 632 368,15zł (4,65%)
wpływy ze sprzedaży mienia - plan 77 860,00zł, wykonanie 136 220,55zł (174,96%)
Dotacje celowe na zadania zlecone rządowe, własne, i realizowane na podstawie porozumień - plan 2 085 300,00zł, wykonanie 1 000 000,00zł (47,95%)
Wpływy z innych źródeł- środki pomocowe - plan 32 938 654,47zł, wykonanie 496 147,60zł (1,51%)
Wydatki budżetowe - plan 164 555 942,97zł, wykonanie 34 830 938,39zł (21,17%)
Wydatki bieżące - plan 125 177 495,40zł, wykonanie 32 559 243,88zł (26,01%)
wynagrodzenia i pochodne - plan 92 269 911,48zł, wykonanie 26 358 680,81zł (28,57%)
dotacje - plan 3 353 239,48zł, wykonanie 791 355,69zł (23,60%)
świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 3 159 194,79zł, wykonanie 611 014,49zł (19,34%)
wydatki statutowe  - plan 19 797 107,96zł, wykonanie 4 025 042,14zł (20,33%)
wydatki na programy unijne - plan 3 095 041,69zł, wykonanie 519 539,56zł (16,79%)
obsługa długu - plan 3 503 000,00zł, wykonanie 253 611,19 zł (7,24%)
Wydatki inwestycyjne(majątkowe) - plan 39 378 447,57zł, wykonanie 2 271 694,51zł (5,77%)
wydatki na programy unijne  - plan 3 087 490,21zł, wykonanie 1 447 438,51zł (46,88%)
Nadwyżka -  9 477 751,86zł przy planowanym deficycie -4 439 249,12zł 
Przychody - plan 23 940 449,12zł, wykonanie 6 733 730,66zł (28,13%)
kredyty i pożyczki - plan 17 278 000,00zł, wykonanie 0,00 
przychody wynikające z rozliczeń środków pozostałych na rachunku z poprzedniego roku - plan 551 143,12zł, wykonanie 562 916,80zł (102,14%)
wolne środki - plan 6 111 306,00zł, wykonanie 6 170 813,86zł (100,97%)
Rozchody - plan 19 501 200,00zł, wykonanie 7 385 800,00zł (37,87%)
spłata kredytów - plan 1 543 200,00zł, wykonanie 385 800,00zł (25%)
wykup obligacji - plan 17 958 000,00zł, wykonanie 0,00
lokata - plan 0,00, wykonanie 7 000 000,00zł
kasowe wykonanie budżetu Powiatu Skarżyskiego na 31.03.2023r. (408kB) pdf
RB-27s o dochodach (726kB) pdf
RB-28s o wydatkach (1702kB) pdf
RB-NDS (163kB) pdf
RB-N (261kB) pdf
RB-Z (100kB) pdf
RB-N zozów (258kB) pdf
RB-Z zozów (100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Urszula Wrona (24 kwietnia 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (25 kwietnia 2023, 10:11:27)

Ostatnia zmiana: Urszula Wrona (27 kwietnia 2023, 13:08:45)
Zmieniono: korekta sprawozdania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 395