Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2022 rok

Kwota dotacji otrzymanych w 2022 roku od innych jednostek samorządu terytorialnego – 723 932,54zł.
Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2022 roku innym jednostkom samorządu terytorialnego – 264 885,24zł.
Powiat Skarżyski otrzymał w 2022 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 22 873 890,12zł (częściowo była to refundacja wydatków poniesionych w roku 2021). Wydatki poniesione na realizację projektów z udziałem środków z UE wyniosły 27 689 767,62zł w tym pokryte ze środków unijnych 24 477 656,46zł. 

metryczka


Wytworzył: Urszula Wrona (21 kwietnia 2023)
Opublikował: Urszula Wrona (21 kwietnia 2023, 10:02:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220